YGS-LYS KONULARI

YGS MATEMATİK KONULARI

1-Sayılar

 • Doğal Sayılar, Asal Sayılar, Çözümleme, Taban Aritmetiği
 • Doğal Sayılar ve Tamsayılar Dört İşlem
 • Bölünebilme Kuralları
 • OBEB ve OKEK
 • Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar
 • Mutlak Değer ve Mutlak Değerli Denklemler
 • Faktöriyel

2-Üslü ve Köklü Sayılar

 • Üslü Sayılarda İşlemler
 • Köklü Sayılarda İşlemler

3- Oran ve Orantı

 • Orantı Problemleri
 • Doğru Orantı, Ters Orantı, Aritmetik ve Geometrik Orantı
 • Oran ve Orantı ile ilgili problemler

4-I. Derecen Denklemler

 • Denklem Kurma
 • Denklem Çözme

5- Problemler

 • Denklem Kurma
 • Sayı Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde ve Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • İşçi Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Problemler Karma

5- Mantık

 • Önermeler

6- Kümeler

 • Küme, Alt Küme, Küme İşlemleri
 • Küme Problemleri

7- Bağıntı ve Fonksiyon

 • Kartezyen Çarpım ve Bağıntı
 • Fonksiyonlar ve Fonksiyonlarla İşlemler
 • Bileşke ve Ters Fonksiyon
 • Fonksiyon Grafikleri

8- İşlem ve Modüler Aritmetik

 • İşlem
 • Modüler Aritmetik

LYS MATEMATİK KONULARI

1- Polinomlar ve Özdeşlikler

 • Polinomlar
 • Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
 • Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

2- İkinci Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler ve Parabol

 • İkinci Dereceden Denklemleri
 • Eşitsizlikler, Eşitsizlik Sistemleri
 • Parabol

3- Permütasyon, Kombinasyon, Binom ve Olasılık

 • Permütasyon
 • Kombinasyon ve Binom
 • Olasılık

4- Trigonometri

5- Karmaşık Sayılar

 • Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem
 • Kutupsal Koordinatlar, Karmaşık Sayının Trigomenotrik Biçimde Gösterilmesi

6- Logaritma

 • Logaritma özellikleri
 • Üslü ve Logaritmik Denklemler
 • Logaritmik Eşitsizlikler
 • Logaritma Fonksiyonun Grafiği

7- Toplam, Çarpım Sembolü ve Diziler

 • Toplam ve Çarpım Sembolleri
 • Dizi Kavramı, Artan ve Azalan Diziler
 • Aritmetik Diziler
 • Geometrik Diziler

8- Matris ve Determinant

 • Matris ve Determinant

9- Fonksiyonlar

 • Fonksiyonlar dört işlem ve Parçalı Fonksiyon
 • Mutlak Değerli Fonksiyonlar

10- Limit ve Süreklilik

 • Limit Kavramı, Sağ ve Sol Limit
 • Limtte Belirsizlikler
 • Süreklilik

11- Türev

 • Türev Kavramı ve Türev Alma Kuralları
 • Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Limit
 • Trigonometrik ve Üstel, Logaritmik Fonksiyonların Türevi
 • Parametrik Fonksiyonların Türevi, Türevde Zincir Kuralı, Ters Fonksiyon Kuralı
 • Türevin Geometrik Anlamı
 • Ekstramum Noktalar
 • L’hospital Kuralı
 • Asimptodlar

12- İntegral

 • Belirsiz İntegral ve İntegral Alma Kuralları
 • Basit Kesirlere Ayırma, Kısmi İntegral, Dönüşüm Yaparak İntegral Alma
 • Belirli İntegral
 • İntegral Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)
 • Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı, Dönel Cisimlerin HacimleriYGS GEOMETRİ KONULARI

1 - Açılar

 • Düzlemde Açı

2 - Üçgenler

 • Üçgende Açı
 • Üçgende Bağıntılar
 • Dik Üçgen
 • İkizkenar Üçgen
 • Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Alan

3 - Benzerlik

 • Temel Orantı
 • Benzerlik Teoremleri

4 - Çokgenler ve Dörtgenler

 • Çokgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar - Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen - Kare

5 - Çemberler

 • Çemberde Uzunluk (Teğet - Kiriş - Yarıçap)
 • Çemberde Açı
 • Çemberde Çevre ve Yay
 • Dairenin Alanı

6 - Doğrunun Analitik İncelenmesi

 • Noktanın Analitik İncelenmesi
 • Doğrunun Eğimi - Denklemi ve Grafiği
 • İki Doğrunun Konumu
 • Simetri

7 - Uzay Geometri

 • Uzay Geometri - Önermeler - Prizmalar
 • Silindir
 • Piramit
 • Koni ve Küre

 

LYS GEOMETRİ KONULARI

1 - Üçgenler

 • Üçgende Açılar ve Bağıntılar
 • Üçgende Eşlik
 • Üçgenin Elemanları
 • Dik Üçgen
 • İkizkenar Üçgen
 • Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Alan

2 - Benzerlik

 • Temel Orantı
 • Üçgenlerin Benzerliği - Benzerlik Teoremleri
 • Benzer Şekillerde Alan

3 - Çokgenler ve Dörtgenler

 • Dörtgenler
 • Deltoid
 • Yamuk
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare

4 - Çemberler

 • Çemberde Uzunluk (Teğet - Kiriş - Yarıçap)
 • Çemberlerin Birbirine Göre Durumları ve Ortak Teğet
 • Teğetler Dörtgeni - Üçgenin Çemberleri
 • Çemberde Kuvvet - Benzerlik
 • Dairenin Alanı

 

5 - Analitik Geometri

 • İki Doğrunun Konumu
 • Doğru Demeti
 • İki Doğru Arasındaki Açının Tanjantı
 • Noktanın Doğruya Uzaklığı
 • Çemberin Anlitik İncelenmesi
 • Koniklerin Analitik İncelenmesi
 • Düzlemde Vektörler
 • Uzayda Doğru ve Düzlemler